Şehzadeler Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Oda Meclisi

Meclis Başkanı

Meclis Başkan Vekili

Meclis Üyesi

Çağdaş BULUT
Meclis Üyesi

Kadir KARAÇAKIR
Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Mehmet KAZAK
Meclis Üyesi

Hasan DAĞDALEN
Meclis Üyesi

Hasan Ali UĞURHAN
Meclis Üyesi

Hasan GÜREŞ
Meclis Üyesi

M.Ali BAYKARLAR
Meclis Üyesi

Salih ENÖZGEN
Meclis Üyesi

Ömer BAŞOĞLU
Meclis Üyesi

Yunus BİNİCİ
Meclis Üyesi